Het vakantieseizoen staat weer voor de deur!

Met de start van juli start het vakantieseizoen voor de meeste werknemers ook weer. Wij vinden het een mooie gelegenheid om jullie kennis weer even op te frissen. Er zijn namelijk een aantal belangrijke weetjes waar je rekening mee moet houden. Lees je mee?

Verlof aanvragen

Vraagt een werknemer verlof aan? Je mag deze binnen twee weken afwijzen met een goede reden. Na twee weken is de verlofaanvraag stilzwijgend goedgekeurd.

Wijzigt jouw planning?

Nadat het verlof is goedgekeurd kan het voorkomen dat de planning bedrijfstechnisch wijzigt. Komt het verlof van een werknemer dan toch niet zo goed uit? Als er gewichtige redenen zijn mag je in overleg met de werknemer het tijdvak van de vakantie wijzigen. Je moet dan wel de extra kosten die de werknemer maakt om zijn vakantie om te zetten, vergoeden.

Geldigheid vakantiedagen

Wettelijk geef je jouw werknemers 4 keer de arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Deze vakantiedagen zijn tot een half jaar na het jaar van opbouw geldig. Geef jij jouw werknemers meer vakantiedagen? Dan zijn dat de bovenwettelijke dagen. Deze dagen zijn tot vijf jaar na het jaar van opbouw geldig. Let wel, in de cao kunnen hier andere afspraken over zijn gemaakt. De vakantiedagen vervallen automatisch, maar dat is niet vanzelfsprekend. Je hebt als werkgever namelijk een zeer grote verantwoordelijkheid om de werknemer hierover te informeren en hierop te attenderen.

Ziek voor start vakantie?

Meldt jouw werknemer zichzelf ziek voordat hij met een geplande vakantie gaat? In de hoofdregel geldt dat ziekteverlof voor vakantieverlof gaat als de werknemer ziek is. Je mag enkel vakantiedagen afboeken als de werknemer hiermee instemt of als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao of een personeelshandboek. Dit geldt voor zowel de individuele vakantie als voor de collectief vastgestelde vakantie.

Is de werknemer aan het re-integreren? Dan kan je onder voorwaarden meestal wel vakantiedagen afboeken.

Let op: boek je vakantiedagen af bij een werknemer die bezig is met een re-integratie? Boek dan verlofuren conform het werkrooster af, niet conform de re-integratie uren. Zieke werknemers bouwen namelijk het volledige wettelijke, en soms ook bovenwettelijke, verlof op zoals iedere werknemer.

Ziek tijdens vakantie

Wat doe je als de werknemer ziek wordt op vakantie? Moet je zijn vakantie-uren dan terugboeken? Als de werknemer zich tijdig ziek meldt, kan bewijzen dat hij ziek was en niet in staat is geweest om van zijn vakantie te genieten, dan moeten de vakantie-uren omgezet worden in ziekte-uren.

Zo, nu ben je weer helemaal up-to-date. Tijd om te genieten van vakantie!