Soms blijkt een samenwerking tussen werknemer en werkgever niet zo succesvol als verwacht. Het is voor beide partijen dan beter om de wegen te laten scheiden. Maar uiteraard kan dat niet zomaar. Hier zitten veel haken en ogen aan. In deze blog laten we daarom vijf scenario’s zien waar het verstandig of zelfs noodzakelijk is om afscheid te nemen van de medewerker.

Reden 1: Een verstoorde arbeidsrelatie

Wanneer er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, is dit een geldige reden om een medewerker te ontslaan. Zo’n verstoorde arbeidsrelatie ontstaat bijvoorbeeld door een ruzie tussen werkgever en werknemer. Of een conflict tussen de werknemer in kwestie en een andere werknemer.

Een ruzie op zich is echter geen reden voor ontslag op staande voet. Er moet echt sprake zijn van een onherstelbaar beschadigde arbeidsrelatie. Is er in jouw bedrijf sprake an een medewerker waarmee de arbeidsrelatie ernstig verstoord is? Bekijk dan onze pagina over hulp bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Reden 2: Inkrimpen van jouw bedrijf

Als jouw bedrijf vanwege tegenvallende financiële prestaties moet reorganiseren kan dit een gegronde reden zijn om een werknemer te ontslaan. Je hoeft hier niet eens rode cijfers voor te hebben.

Als je een medewerker wil ontslaan vanwege inkrimping van jouw bedrijf, heb je hier een goede onderbouwing voor nodig. Zo kun je beargumenteren dat er arbeidsplaatsen of afdelingen vervallen, of dat je jouw bedrijf moet herstructureren om in de nabije toekomst winstgevend(er) te worden.

Een succesvol ontslag om deze reden staat en valt bij een goede onderbouwing. Onze Legal Advisors helpen je graag hierbij. Bezoek de pagina over inkrimpen van jouw bedrijf voor meer informatie.

Reden 3: Disfunctioneren

De meest voor de hand liggende reden voor ontslag is simpelweg dat de medewerker niet levert wat je van hem/haar had verwacht. Met andere woorden: er is sprake van disfunctioneren.

Dit alleen is niet genoeg voor een ontslag. De eerste stap is om samen met de werknemer een verbeterplan op te stellen, waar je de werknemer de gelegenheid geeft om het functioneren te verbeteren. Zit er daarna geen verbetering in het functioneren? Dan kan een vaststellingsovereenkomst de oplossing bieden.

Wil je meer informatie over hoe je een medewerker kan ontslaan vanwege tegenvallende prestaties? Bezoek dan onze pagina over ontslag wegens disfunctioneren.

Reden 4: Werknemer neemt geen ontslag

Het komt soms voor dat een medewerker erg gedemotiveerd is, bijvoorbeeld omdat hij/zij het werk niet leuk vindt of geen klik heeft met het team. De werknemer wil eigenlijk stoppen met de baan, maar biedt niet het ontslag aan. Tegelijkertijd is het functioneren voldoende tot goed, geen reden om iemand te ontslaan dus.

Alhoewel de persoon ‘gewoon’ functioneert, zorgt deze situatie voor spanningen op de werkvloer. Je weet dat deze medewerker geen toekomst heeft in jouw bedrijf. Wat nu?

In deze situatie is vooral een goed gesprek erg belangrijk. Leg aan de medewerker uit dat deze situatie ook niet leuk is voor jou als werkgeer. En leg ook de mogelijkheden goed uit. Zo kun je aanbieden dat de werknemer tijdens werkuren actief mag solliciteren, of zonder verlof aan te vragen naar sollicitatiegesprekken mag. Zo geef je de medewerker de ruimte om op zoek te gaan naar een andere werkplek, waarbij je ook de goede sfeer behoudt.

Ook kan je een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waarmee de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering. Vanuit die uitkering kan de werknemer in alle rust op zoek gaan naar een baan die beter bij hem/haar past.

Her ken jij deze situatie? Onze Legal Advisors helpen je graag om goed afscheid te nemen van jouw werknemer.

Reden 5: Ontslag op staande voet

De laatste reden om iemand te ontslaan is een heftige maatregel, namelijk ontslag op staande voet. In zo’n situatie heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld. Denk hierbij aan het veroorzaken van een vechtpartij op de werkvloer, of het stelen van bedrijfseigendommen.

In zo’n geval mag je de werknemer zonder tussenkomst van een rechter ontslaan. Echter kan de werknemer naar de rechter stappen om het ontslag ongedaan te maken. Als de rechter de werknemer in het gelijk stelt, draai jij op voor alle kosten. Dit is inclusief de misgelopen inkomsten en een ontslagvergoeding. Al met al kan dit snel flink in de papieren lopen!

Laat je in zo’n situatie goed adviseren door onze Legal Advisors. Bezoek daarom nu onze pagina over ontslag op staande voet.