Mijn werknemer voert zijn werk niet goed uit, wat kan ik doen?

Wanneer jouw werknemer het werk niet goed uitvoert, dan kan er sprake zijn van disfunctioneren. Juridisch gezien spreken we over disfunctioneren bij de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Daarom kan disfunctioneren een reden tot ontslag zijn. Voordat ontslag op basis van disfunctioneren mogelijk is, dient de werknemer de kans te krijgen om de werkprestaties te verbeteren. Dit kan middels een verbetertraject.

Het verbetertraject voor ontslag bij disfunctioneren

Het verbetertraject is precies hoe het klinkt: een traject gericht op het verbeteren van het functioneren van de werknemer. Binnen een verbetertraject wordt een verbeterplan opgesteld voor de werknemer. Over het algemeen stelt de werkgever dit plan op. Hoewel de wet geen specifieke vorm voorschrijft voor een verbeterplan, hebben we wel van eerdere rechtszaken kunnen leren:

  • Alles wordt schriftelijk vastgelegd. Van het verbeterplan, tot beoordelingsgesprekken en tussentijdse evaluaties;
  • Het verbeterplan bevat concrete punten die verbeterd moeten worden;
  • De verbetering van deze punten moet meetbaar, realistisch en haalbaar zijn;
  • Het verbeterplan geldt voor een bepaalde duur, doorgaans tussen de 3 en 6 maanden;
  • Bij voorkeur wordt elke 1 tot 2 weken de voortgang van het plan geëvalueerd.

Het is belangrijk om een dossier op te bouwen bij het disfunctioneren van een werknemer.

Rol van de werkgever

Om de werknemer te ondersteunen kan (externe) coaching of begeleiding ingeschakeld worden. De werknemer kan niet met de verbeterpunten naar de werkvloer gestuurd worden om het zelf op te lossen. Daarom is ondersteuning vanuit de werkgever bij een verbetertraject noodzakelijk.

Ontslag wegens disfunctioneren

Als jouw werknemer niet goed functioneert, dan heeft dit invloed op jouw bedrijf. Wil jij een kostbaar verbetertraject voorkomen? Heeft het lopende verbetertraject niet het gewenste effect? Of heb je er al alles aan gedaan om het functioneren te verbeteren en wil je het ontslag onderling regelen? Dan kan een ontslag middels een vaststellingsovereenkomst een oplossing zijn.

Wij zijn de juiste partner om je te helpen bij het ontslag wegens disfunctioneren. Wij vertellen je er graag meer over!