Mijn werknemer is twee jaar ziek, hoe nu verder?

In Nederland ben je twee jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer. Een werknemer is ziek als hij/zij ongeschikt is voor arbeid door een lichamelijk of geestelijk gebrek. Hoe en wanneer deze arbeidsongeschiktheid is ontstaan, is niet van belang. Dit geeft jou als werkgever een grote verantwoordelijkheid. Een zieke werknemer is voor niemand fijn.

Stop loondoorbetalingsverplichting bij twee jaar ziek

Als je alles gedaan hebt wat de Wet Verbetering Poortwachter vereist en de WIA-uitkering is toegekend, stopt de loondoorbetalingsverplichting over de uren dat de zieke werknemer niet kan werken. Het dienstverband stopt echter niet, hiervoor met je het dienstverband formeel beëindigen.

Dienstverband beëindigen of niet?

Om het dienstverband te kunnen beëindigen kan je een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of samen een vaststellingsovereenkomst tekenen. Iedere werknemer, ook een zieke, heeft in Nederland recht op een transitievergoeding. Bij een langdurig zieke werknemer kan je de transitievergoeding vergoed krijgen van het UWV, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. De handelingen om het dienstverband na toekenning van een WIA-uitkering te beëindigen, zijn relatief eenvoudig.

Als je het dienstverband echter niet beëindigt, wordt dit slapend voortgezet en houdt de werknemer recht op de arbeidsomvang inclusief loonbetaling als hij/zij in de toekomst weer in staat is om arbeid te verrichten. Dit geldt ook als jij geen werk hebt voor de werknemer.

Kom in contact

Als jouw werknemer twee jaar in de ziektewet zit, kunnen wij je ondersteunen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst met een correcte transitievergoeding of het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. Wij helpen jou ook met het aanvragen van de compensatie van de transitievergoeding bij het UWV. Neem gerust contact op om te sparren.