Nmbrs koppelingen en integraties. Wij koppelen veel systemen aan elkaar, zodat het werk makkelijker wordt

Kan ik mijn werknemer ontslag op staande voet geven?

Ontslag op staande voet is de meest extreme vorm van ontslag en dat is niet voor niets. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor zowel de werkgever als de werknemer uitzonderlijk groot. Om jouw werknemer op staande voet te kunnen ontslaan, is een dringende reden voor ontslag nodig. De werknemer in kwestie moet zich zodanig misdragen, dat van jou niet meer kan worden verwacht dat je het dienstverband voort kan zetten.

Dringende redenen

De wet kent een aantal voorbeelden van gedragingen die als dringende reden voor dit ontslag in aanmerking komen. Je kan in ieder geval denken aan:

  • Diefstal en bedrog;
  • Fraude;
  • Opzettelijk beschadigen van de eigendommen van de werkgever;
  • Mishandeling of grove belediging van medewerknemers of werkgever;
  • Werkweigering.

Wanneer een dringende reden voor ontslag zich voordoet, dient deze reden duidelijk aan de werknemer medegedeeld te worden. Ook is het belangrijk dat je snel handelt, het ontslag moet namelijk onverwijld gegeven worden.

Onverwijld

Direct nadat het incident zich heeft afgespeeld waardoor een dringende reden voor ontslag is ontstaan, dient de werknemer op staande voet ontslagen te worden. Hiermee mag je niet te lang wachten. Wel kan het ontslag iets later plaatsvinden als een onderzoek wordt ingesteld om vast te stellen of er daadwerkelijk een dringende reden voor ontslag is. Tijdens dit onderzoek kan je de werknemer vrijstellen van arbeid met behoud van loon.

Vergaande maatregel

Juist omdat het ontslag op staande voet zo’n vergaande maatregel is – de werknemer komt per direct zonder inkomen te zitten, heeft geen recht op WW én krijgt geen transitievergoeding – is het belangrijk dat jij zeker weet dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Als jouw werknemer al lang bij jou werkt en jullie arbeidsrelatie voor het incident erg goed was, is het denkbaar dat je eerst probeert om het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.

Ontslag op staande voet kan niet zomaar

Zoals je hebt gelezen, kan je niet zomaar een werknemer ontslag op staande voet geven. Daarnaast is het van belang om goed af te wegen of een ontslag op staande voet of een vaststellingsovereenkomst de beste weg is.

Wil jij hierin bijgestaan worden? Wij staan jou bij om een dergelijke casus goed af te sluiten. Hoe? Neem contact met ons op.