HR algemeen bij Securex

De relatie met mijn werknemer is niet goed meer

Frictie op de werkvloer kan uitlopen tot een verstoorde arbeidsrelatie. Dit kan de relatie tussen werkgever en werknemer zijn. Het is echter ook goed mogelijk dat de relatie tussen werknemers onderling is verstoord. Of tussen een leidinggevende en werknemer. Wanneer de arbeidsrelatie onherstelbaar is beschadigd, kan dat een aanleiding zijn om jouw contract met een werknemer te beëindigen.

Reden tot ontslag bij een verstoorde relatie

De vraag is, wanneer is er sprake van een verstoorde relatie die kan leiden tot ontslag? De wet spreekt van een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De verstoorde relatie moet ernstig en duurzaam zijn, voordat een rechter oordeelt dat de werknemer op deze grond ontslagen mag worden.

‘Ernstig en duurzaam’

Om dit aan te tonen dien je er alles aan te doen om jouw relatie met de werknemer te herstellen en aan te tonen dat dit niet meer kan. Een verstoorde relatie herstellen is het doel. Hierbij kan je denken aan het voeren van gesprekken met de werknemer, het inschakelen van een mediator, het onderzoeken van mogelijkheden tot herplaatsing en coaching. Wanneer pogingen om het lijmen van de relatie niet zijn gelukt, ontstaat de mogelijkheid om het dienstverband te beëindigen.

Note! Belangrijk is dat elke poging en elk gesprek met de werknemer goed wordt vastgelegd, zodat een (ontslag)dossier ontstaat.

Nu actie ondernemen!

Wij kunnen met je sparren over oplossingen bij een verstoorde arbeidsrelatie en jou ondersteunen bij de beëindiging via een vaststellingsovereenkomst.